REGULAMIN sklepu internetowego sanrem.pl

Home > REGULAMIN sklepu internetowego sanrem.pl

REGULAMIN sklepu internetowego sanrem.pl

Uwaga! Poniższy regulamin dotyczy umów zawartych od 25 grudnia 2014 r.

§1
STRONY TRANSAKCJI

Nabywcą (kupującym) w Sklepie Internetowym www.sanrem.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej zwany Nabywcą, Klientem lub Kupującym).
Sprzedającym jest Właściciel: SAN-REM Pałka, Rzeszowski Sp. j. , 05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 7, NIP: 534-000-45-77, Numer KRS: 0000083889, Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej zwany Sprzedającym, Sklepem lub sklepem internetowym).

§2
PRZEDMIOT TRANSAKCJI

Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie sklepu internetowego www.sanrem.com.pl przedstawione na stronie www.sanrem.com.pl w chwili składania zamówienia.
Wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.sanrem.com.pl są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające je do obrotu na terenie Polski.
Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN lub zł) i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
Podane ceny i dostępność dotyczą wyłącznie zakupów dokonanych w sklepie internetowym www.sanrem.com.pl.
Oferta sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§3
OFERTA SKLEPU

Podane specyfikacje towarów zawartych w ofercie handlowej pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.
Sprzedający dołoży należytej staranności, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego www.sanrem.com.pl były aktualne z bieżącym stanem magazynu oraz cennikiem Sprzedającego.
Może zaistnieć sytuacja, gdy przedstawione na stronie Sklepu towary nie będą posiadały ceny. Do tej grupy możemy zaliczyć towary nietypowe, dla których cena będzie wynikiem indywidualnych negocjacji pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.

§4
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia może dokonać każdy podmiot wymieniony w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.
Składanie zamówień w sklepie internetowym www.sanrem.com.pl odbywa się poprzez:
prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia,
wysłanie e-maila potwierdzającego dane dotyczące zamawianego towaru i zamawiającego wraz z numerem telefonu na adres: sklep@sanrem.com.pl lub
zamówienie telefoniczne pod nr tel. 509727342.

§5
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Przyjęcie zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym. Przez przyjęcie zamówienia do realizacji uważa się jednoznaczne oświadczenie pochodzące od Sprzedającego, że Sprzedający zamówienie zrealizuje.
Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym www.sanrem.com.pl lub podanie niezbędnych informacji pracownikowi Sklepu oraz dostępność zamówionego produktu w magazynach sklepu.
Pracownik Sklepu może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub drogą elektroniczną także w celu weryfikacji zamówienia i uzgodnienia szczegółów transakcji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Nabywcy (np. błąd w numerze telefonu lub brak odpowiedzi zwrotnej) zostanie ono anulowane w ciągu 3 dni od momentu jego złożenia.
W przypadku braku porozumienia pomiędzy pracownikiem Sklepu a Nabywcą wynikającego z niewywiązywania się Nabywcy z ustalonych wspólnie zobowiązań (np. brak wpłaty zaliczki) Sprzedający zastrzega możliwość wstrzymania realizacji zamówienia, zgodnie z przepisem art. 488 i 490 Kodeksu cywilnego.
Po elektronicznym potwierdzeniu zamówienia, zostaje ono przeniesione do kolejki zamówień oczekujących na akceptację pracownika Sklepu. Elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy, chyba że co innego wynika z treści takiego potwierdzenia.

§6
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas realizacji jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania przesyłki do Klienta, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze, przez które rozumie się dni od poniedziałki do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach centralnych producentów.
Standardowy czas dostawy zamówienia wynosi do 2 dni roboczych, z zastrzeżeniem kolejnych postanowień. Wyjątek stanowią produkty, które są w danej chwili niedostępne. W takiej sytuacji Kupujący jest informowany przez pracownika www.sanrem.com.pl o proponowanym terminie dostawy produktu.
W przypadku niemożliwości dostarczenia danego towaru w wymienionym na stronie sklepu www.sanrem.com.pl czasie, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego www.sanrem.com.pl. Niniejszy postanowienie nie dotyczy konsumentów, którzy już zawarli umowę.
Dostawa towaru następuje przeważnie do 2 dni roboczych od daty wpłynięcia płatności na konto sprzedającego, chyba że inaczej wskazano w chwili przyjęcia zamówienia. Sprzedawca zobowiązuje się, że dokona wszelkich starań aby realizacja przebiegła szybko i sprawnie.
Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych lub ustalonych indywidualnie.
Aby sprawdzić stopień zaawansowania w realizacji zamówienia można skontaktować się z pracownikiem www.sanrem.com.pl pod nr tel. 509727342

§7
PARAGONY, FAKTURY VAT

Do każdego zakupionego w sklepie sanrem.pl produktu jest dołączana faktura. Faktura jest dostarczana wraz z towarem.
Aby otrzymać fakturę VAT na firmę, należy podać dane do faktury VAT w momencie składania zamówienia. Faktura VAT jest dostarczana wraz z towarem.

§8
FORMY PŁATNOŚCI

1. W naszym sklepie udostępniamy naszym Klientom następujące sposoby płatności:

Gotówka – przy odbiorze osobistym zamówionych przez telefon, internet lub e-mail towarów w siedzibie Sprzedającego: 05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 7.
Za pobraniem – w tym przypadku należy zapłacić za zamówienie w momencie odbioru paczki od kuriera. Forma płatności za pobraniem jest dostępna dla zamówień do wartości 5500,00 PLN brutto. Korzystając z tej formy płatności Kupujący zostaje obciążony zryczałtowanym kosztem pobrania wliczonym w koszty dostawy za pobraniem. Realizacja zamówienia w tym przypadku odbywa się bezpośrednio po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego.
Przelew bankowy – zamówienie zostanie zrealizowane, gdy pieniądze znajdą się na naszym koncie bankowym i zostaną zaksięgowane; w tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia. Kwota przelewu powinna być równowartością zamawianego towaru wraz z kosztem jego dostawy. Kupujący powinien uwzględnić czas niezbędny na przepływ środków na rachunek bankowy, co czasami może przedłużyć realizację zamówienia.
2. Nr rachunku bankowego: 8810902590000000123258835.

3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu kwoty na konto Sprzedającego (przy płatności przelewem) lub przekazanie pieniędzy kurierowi doręczającemu przesyłkę (w przypadku płatności za pobraniem).

4. W przypadku towarów nietypowych, o niskim współczynniku dostępności lub o bardzo dużej wartości, sprowadzanych na indywidualne zamówienie Kupującego może być wymagana przedpłata na poczet realizacji zamówienia. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie pomiędzy pracownikiem a Kupującym dla danego zamówienia, a płatność dokonywana jest na podstawie faktury pro-forma.

§9
DOSTAWA TOWARÓW

Kupujący posiada prawo wyboru następującego rodzaju dostawy: odbiór osobisty w siedzibie firmy SAN-REM lub przesyłka kurierska.

1. ODBIÓR OSOBISTY

1) W przypadku zamówień z opcją odbioru osobistego wymagane jest zamówienie przez sklep internetowy albo e-mailem sklep@sanrem.com.pl, w przypadku odbioru osobistego płatność może zostać dokonana gotówką lub przedpłatą na konto. W razie pytań lub problemów z zamówieniem przez internet prosimy o kontakt pod numerem tel.: 509727342.

2) Odbioru osobistego można dokonać w siedzibie Sprzedającego: 05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 7. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Kontakt.
2. PRZESYŁKA KURIERSKA

1) Dostawa produktów zamawianych jest realizowana wyłącznie na terenie całej Polski, na koszt Nabywcy za pośrednictwem firmy kurierskiej (zazwyczaj jest to DHL).

2) Po przekazaniu przesyłki firmie kurierskiej, Kupujący otrzyma informację z numerem przesyłki, na podany przez Kupującego e-mail. W ten sposób Kupujący ma możliwość śledzenia miejsca swojej przesyłki poprzez stronę internetową firmy kurierskiej DHL, jeżeli zostanie wybrany ten przewoźnik.

3) Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sanrem.com.pl wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej w usłudze standardowej. Przewidywany czas dostarczenia przesyłki w tej usłudze to 2 dni robocze od daty nadania przesyłki w godzinach 9:00 – 17:00 (podczas pracy firmy kurierskiej).

4) Prosimy, aby w chwili odbioru towaru Nabywca sprawdził przesyłkę w obecności kuriera. W szczególności Nabywca powinien obejrzeć przesyłkę, czy z zewnątrz nie nosi śladów zniszczenia lub uszkodzenia. W razie zniszczenia, zewnętrznych oznak uszkodzenia lub innych widocznych oznak uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki.

5) W przypadkach opisanych w powyższym punkcie, Nabywca powinien w obecności pracownika firmy kurierskiej spisać protokół reklamacyjny na oryginalnym druku firmy kurierskiej z datą w dniu doręczenia przesyłki oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie pracownika Sklepu.

6) Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem Nabywcy na liście przewozowym.

7) Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek po schodach, wyłącznie o wadze nie przekraczającej 31,5 kg. Wnoszenie przesyłek cięższych nie należy do obowiązków kuriera.

8) Towary o wadze przekraczającej 31,5 kg mogą być nadawane na paletach.

3. KOSZT DOSTAWY

1) Koszt dostawy wyliczany jest podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.

2) Koszt dostawy zależy od wielkości zamówienia. System podaje domyślną cenę dostawy, ale z uwagi na ograniczenia technologiczne nie zawsze może podać właściwy koszt (np. przy zamówieniach zestawianych z wielu towarów). Jeśli faktyczny koszt odbiega od podanego przez system informatyczny, pracownik Sprzedającego odpowiedzialny za realizację danego zamówienia ma obowiązek poinformować o tym Kupującego. W przypadku braku zgody na zmianę kosztów Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia lub zmienić formę odbioru towaru.

3) Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sanrem.com.pl dostarcza zazwyczaj firma kurierska DHL.

CENNIK KOSZTÓW DOSTAWY

Waga  
Koszt dostawy przedpłata   
Koszt dostawy za pobraniem Przykładowe produkty
poniżej 10 kg         25 zł 30 zł sterowniki, pompy, baterie, podgrewacze, grzejniki łazienkowe, brodziki,
11-25 kg      45 zł 50 zł grzejniki łazienkowe, podgrzewacze, stelaże, niektóre kotły
26-50 kg     70 zł 80 zł kotły
51-70 kg   90 zł 100 zł kotły
71-90 110 zł 130 zł kotły
powyżej 90 kg 130 zł 150 zł kotły na paliwo stałe, kotły z zasobnikiem, kolektory, kominki, grzejniki

Ceny podane w tabeli transportu są cenami brutto i dotyczą transportu za 1 szt. towaru (jeżeli jest to możliwe łączymy kilka produktów w jedną paczkę aby obniżyć koszty przesyłki).
*Maksymalna wartość zamówienia przy płatności za pobraniem to 5500,00 PLN brutto.

4. OPŁATY SPECJALNE

1) W sytuacji, gdy zamawiany towar charakteryzuje się dużymi gabarytami zamiast wagi rzeczywistej określa się tzw. wagę gabarytową, od której liczy się koszt transportu.

2) W przypadku, gdy długość paczki przekracza 200 cm cena przesyłki naliczana jest indywidualnie dla danego produktu.

3) W przypadku odbioru przesyłki krajowej w godzinach 17:00 – 22:00 w dni robocze oraz w soboty, obowiązuje dopłata 100% do cen podanych w tabeli.

Chętnie udzielimy wszelkich informacji pod nr telefonu: +48509726977 lub poprzez pocztę elektroniczną: sklep@sanrem.com.pl

§10
REKLAMACJE

Każdy towar zakupiony w www.sanrem.com.pl jest fabrycznie nowy. Towar może być objęty gwarancją jeżeli tak zaznaczono w jego opisie. Czas trwania gwarancji w przypadku określonego towaru jest uzależniony od rodzaju sprzętu, a także konkretnego producenta. Niektóre towary mogą nie posiadać odrębnych postanowień gwarancyjnych – w takim przypadku podstawą do reklamacji z tytułu gwarancji jest dokument zakupu towaru, np. faktura VAT, dlatego Nabywca nie powinien wyrzucać dokumentu zakupu.
Jeżeli karta gwarancyjna produktu nie została wypełniona przez nasz sklep z powodu braku możliwości naruszenia opakowania zabezpieczającego przed uszkodzeniem podczas transportu, prosimy po rozpakowaniu przesyłki o przesłanie jej na adres siedziby www.sanrem.com.pl. Wypełnioną kartę niezwłocznie odeślemy do Państwa z powrotem.
W przypadku awarii lub problemów technicznych związanych z użytkowaniem zakupionego sprzętu można zgłosić się do autoryzowanego punktu serwisowego odpowiedniego producenta lub importera. Lista punktów serwisowych znajduje się w karcie gwarancyjnej towaru lub na stronach internetowych danego producenta/importera.
Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad i odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
W przypadku woli złożenia reklamacji z tytułu rękojmi, prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem sklepu internetowego www.sanrem.com.pl w celu złożenia reklamacji z tego tytułu.
Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest wysyłana z produktem. Do tego czasu można wydrukować fakturę proforma dostępną na liście zamówień.
Prosimy o zachowanie dowodu zakupu; przedstawienie takiego dokumentu pomoże i przyspieszy ewentualny proces reklamacyjny.
Miejscem właściwym do składania reklamacji pisemnych jest siedziba Sprzedającego: 05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 7. Zalecamy składanie reklamacji w formie pisemnej.
Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności art. 556 – 568 Kodeksu cywilnego.

§11
ZMIANA LUB REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane na prośbę Nabywcy tylko w momencie gdy zamówienie nie zostało jeszcze do końca zrealizowane. Dzieje się tak w przypadku, gdy towar nie został jeszcze dostarczony do magazynu Sklepu przez jego dostawcę.
Rezygnacja z zamówienia może nastąpić w przypadku, gdy nie zostało ono jeszcze skompletowane. Rezygnacja może odbyć się drogą elektroniczną. Wówczas pracownik odpowiedzialny za realizację danego zamówienia sprawdzi stan jego realizacji i określi czy istnieje możliwość odstąpienia od umowy.
Powyższe postanowienia nie uchybiają prawu konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jak również innym bezwzględnie obowiązującym prawom przysługującym konsumentom.

§12
ZWROTY ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni.
Szczegółowa informacja o zasadach korzystania z prawa wskazanego w powyższym postanowieniu oraz ograniczeniach znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
W załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu znajduje się wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie z tego wzoru nie jest wymagane.
Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową Sprzedający doręcza konsumentowi wraz z treścią niniejszego Regulaminu załączniki nr 1 i nr 2. Doręczenie ich jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku informacyjnego w zakresie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 9 – 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
W razie wątpliwości przed odesłaniem towaru prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem sklepu internetowego www.sanrem.com.pl
Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§13
REJESTRACJA

Użytkownikiem serwisu (strony internetowej www.sanrem.com.pl) może być każda osoba określona w § 1 ust. 1, po zaakceptowaniu Regulaminu i ewentualnym zarejestrowaniu się na stronie www.sanrem.com.pl.
Rejestracja i użytkowanie jest dobrowolne i bezpłatne.

§14
OCHRONA DANYCH

Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu, są przetwarzane przez Sprzedającego, określonego w § 1 ust. 2.
Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
realizacji umowy,wysłania zamówienia,jeśli klient wyrazi na to zgodę – w celu informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sprzedającego (newsletter).
4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

5. Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§15
ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Świadczącym usługi elektroniczne dostępu do treści sklepu internetowego jest sprzedający wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu.

2. Korzystanie z portalu www.sanrem.com.pll wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

3. Serwis wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Gromadzenie pozwala na zastosowanie ułatwień dla korzystających ze strony oraz tworzenia statystyk oglądalności strony.

4. Niektóre podstrony serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronie www.sanrem.com.pl oraz jej podstronach, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Serwisowi lub podmiotom, z którymi Serwis zawarł stosowne umowy.

6. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.

7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną można składać na adres e-mail: sklep@sanrem.com.pl

§16
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE OSÓB NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do osób nie będących konsumentami w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa (dalej kontrahent).

2. Sprzedający wyłącza wobec kontrahenta odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Sprzedający ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do wysokości kwoty stanowiącej równowartość nabywanej rzeczy, nie wyższej niż 500,00 PLN, a gdy odpowiedzialność wynika z umowy nie dotyczącej nabycia rzeczy, do kwoty 500,00 PLN.

4. Kontrahent ma obowiązek dokonania odpowiednich oględzin dostarczonego towaru. Uszkodzenia nie zgłoszone w chwili odbioru obciążają kontrahenta.

5. Sądem właściwym w sporach z kontrahentami będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

§17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie wymienione w sklepie sanrem.pl produkty i nazwy są używane wyłącznie dla potrzeb handlowych w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
Wszelkie informacje o produktach pochodzą z materiałów udostępnianych przez producentów i są zgodne z ich danymi katalogowymi producentów.
Niniejszy regulamin może ulec zmianie zgodnie z przepisami prawa.
Każdy użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem przed dokonaniem zamówienia. Niniejszy regulamin można zachować w postaci pliku testowego i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Klient otrzymuje treść niniejszego regulaminu z załącznikami jako załącznik do potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Załącznik ma postać pliku html lub pdf. Do otwarcia pliku html wystarczy przeglądarka internetowa. Do otwarcia pliku pdf może być potrzebny odpowiedni program (do pobrania np. tu: http://get.adobe.com/pl/reader).
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Złożenie zamówienia w sklepie internetowym sanrem.com.pl jest jednoznaczne z akceptacją powyższych postanowień niniejszego Regulaminu.
Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od 25 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

– w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (dotyczy umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą);

– w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (dotyczy umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno);

– w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (dotyczy umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

SAN-REM Pałka, Rzeszowski Sp. j. , 05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 7, NIP: 534-000-45-77, Numer KRS: 0000083889, Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, tel. 22 224 36 24, 509 727 342, e-mail: sklep@sanrem.com.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę wskazaną w § 9 Regulaminu sklepu internetowego www.sanrem.com.pl.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

SAN-REM Pałka, Rzeszowski Sp. j.

ul. Partyzantów 7

05-802 Pruszków

sklep@sanrem.com.pl

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy/odbioru:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

Obsługa 24/7

jesteśmy do Twojej dyspozycji

On-line

klikaj i zamawiaj

Możliwość wymiany

możesz wymienić produkt

Płatność kartą

akceptujemy płatności kartami
Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email Quantity We won't share your address with anybody else.